Het "compromis de vente" en het koopcontract

Het "compromis de vente" of "promesse de vente" is een voorovereenkomst: een document, waarin de verkoper en de koper wederzijds vastleggen, dat zij het eens zijn geworden om een omschreven onroerend goed te verkopen respectievelijk te kopen voor een vastgestelde prijs.

Het gaat om een "ferme" en definitieve verbintenis van beide partijen, die de voorwaarden voor de verkoop vastlegt met:

  • De aanduiding van het verkochte onroerend goed: de beschrijving, de oppervlakte* en het adres,
  • De resultaten van alle onderzoekingen,
  • De prijs en de datum van de bancaire overboekingen,
  • Het bedrag van de garantie: het is gebruikelijk dat bij de ondertekening van het «compromis», de koper over het algemeen een garantiesom aanbetaalt van ongeveer 10% van het totaal bedrag. Van het onroerend goed. Dit bedrag wordt bij de notaris op een geblokkeerde rekening gestort en blijft daar staan tot de ondertekening van de authentieke akte.
  • De datum van de inbezitneming,
  • De opschortende voorwaarden: er bestaat een opschortende wettelijke bepaling die aangeeft dat het compromis van nul en generlei waarde is indien de koper geen financiering voor de aankoop van de bepaalde woning verkrijgt, binnen een vooraf bepaalde periode.
  • De vermelding van de herroepingtermijn van 7 dagen ten gunste van de koper.

De gemiddelde termijn tot de ondertekening van de authentieke akte bedraagt 2 tot 3 maanden

Het verkoopcontract (of authentieke akte)

De eigendomsoverdracht wordt pas met de ondertekening van de oorspronkelijke akte bij de notaris afgesloten, wanneer alle voorwaarden voor de verkoop zijn vervuld (zoals verkrijging van de lening en van de stedenbouwkundige documenten).

Bij de ondertekening van de oorspronkelijke akte betaalt de koper het restant van de verschuldigde aankoopsom en de notariële kosten (honoraria van de notaris of notarissen, registratierechten, kosten van publicatie en bewaring van hypotheken). Een kopie van de eigendomsakte wordt door de notaris naar de koper verzonden nadat aan alle formaliteiten is voldaan.

* zie Informatiedocument Mercure i.z. de oppervlakte.