Geschiedenis en Waarden

La première agence du groupe Mercure

Voor een ieder met een passie voor het Franse Erfgoed: de MERCURE GROEP biedt sinds 1936 een complete selectie karaktervol onroerend goed in alle delen van Frankrijk.

In 1980 werd de MERCURE overgenomen door Pierre Chassaigne. In zijn functie van voorzitter ontwikkelde hij MERCURE verder tot het uitgroeide tot een groep met vestigingen over geheel Frankrijk. Het resultaat: « De MERCURE GROEP », met thans 20 agentschappen in de verschillende regio's.

De groei van MERCURE'S netwerk is altijd  voortgezet in de familie geest. Er heerst onderling een familiale en vriendschappelijke sfeer. Waarden als: vertrouwen, traditie, eerlijkheid en professionalisme in een duidelijk omlijnd juridisch kader, staan hoog in het vaandel.

Pierre Chassaigne et Anne de la SauzayOok passionele inzet, overdracht van waarden, kennis en verantwoordelijkheid behoren daarbij.

Net als de overdracht van een eigendom, waarbij elke generatie zich tot taak stelt een unieke erfenis in stand te houden en verder te ontwikkelen, volgde Anne de la Sauzay, tot dat moment Directeur van Mercure Midi-Pyrénées, haar vader in April 2010 op. Zij werd benoemd tot Algemeen Directeur van de Groep. Pierre blijft aan als voorzitter.

De wereld verandert en ook de clientèle. De MERCURE GROEP past zich aan en speelt in op de nieuwe eisen van de markt. De MERCURE GROEP behoudt haar hoogwaardige Franse clientèle en verruimt haar blik met de opening van een agentschap in Marrakech. Om aan de toenemende buitenlandse vraag te voldoen komen er talrijke buitenlandse correspondenten die een opening creëren naar de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Zweden, Noorwegen, Nederland, Zwitserland, België en Rusland, Zuid-Amerika, China, Abu Dhabi en Saoedi-Arabië.

In Frankrijk omgeeft de groep zich met een team van medewerkers, dat voor deze buitenlandse clientèle wordt ingezet met een aan de buitenlandse klanten aangepaste dienstverlening: beheersing van buitenlandse talen en perfecte juridische kennis. Een goede basis om deze clientele bij de koop te begeleiden en van dienst te zijn bij de eventuele renovatieplannen.

Als specialist en echte deskundige sinds 75 jaar vertegenwoordigt MERCURE de meest complete portefeuille van het Franse onroerende erfgoed, dat op de markt wordt aangeboden: van de « maison de charme »  van  € 200.000 tot en met het kasteel van € 30 miljoen  via het landhuis en het landgoed, het stedelijk onroerend goed en het eigentijdse prestigeobject.

De portefeuille omvat meer dan 3.000 « maisons de charactère », authentiek of luxueus, die in heel Frankrijk voor de verkoop worden aangeboden, waaronder 600 kastelen, die het voor alle liefhebbers van mooie oude stenen muren mogelijk maakt om het unieke architecturale erfgoed waar nodig, te restaureren en te laten voortbestaan.

De 20 regionale MERCURE vestigingen worden geleid door professionals, met een perfecte kennis van de plaatselijke onroerend goed markt en kennis van « grond en stenen », agrarische-of juridische vraagstukken, bouwgrond en onroerend goed. Elk «agentschap» beschikt over deskundigen, die de marktwaarde  van een goed kunnen vaststellen.

L'équipe Mercure

Tussen alle regionale agences alsmede op nationaal niveau, bestaat een relationeel netwerk gebaseerd op partnership met talrijke bedrijven (advocaten, notarissen, architecten, handwerkslieden, verzekeraars, bankiers...) en verenigingen (« La Demeure Historique », « Les Vieilles Maisons Francaises », « French History Heritage Society », ... ). Dit stelt de partners in staat hun klanten optimaal voor te lichten en te begeleiden.

De MERCURE GROEP heeft een ware passie voor het Franse historische en architecturale Erfgoed. En dat betreft niet alleen de kastelen en hun geschiedenis, maar ook de « Maisons de Maître » met hun karakter of de charme van een boerderij, landhuis of molen.

Ter bescherming van dit erfgoed heeft MERCURE de MERCURE-V.M.F PRIJS (Vieilles Maisons de France - Oude Franse Huizen) ingesteld. Deze prijs wordt sinds 2003 toegekend aan privé eigenaren van een karaktervol huis die een geslaagde restauratie hebben uitgevoerd. Met behoud van - en respect voor de richtlijnen van de Franse architectuur.

Omdat het authentieke onroerend goed een bijzondere waarde vertegenwoordigt voor het heden èn voor de toekomst, geeft de MERCURE GROEP in 2013 een gids uit. De « Gids voor het Behoud van het Franse Erfgoed ».